Aurinkoenergia on tuttua meille jokaiselle. Pikkupaneeleja on puutarhalampuissa ja puhelinlatureissa, tuhansissa mökeissä televisiota katsellaan aurinkovoimalla ja myypä moni sähköyhtiökin oman tähtemme tuottamaa energiaa.

Aurinkosähkön käyttökelpoisuudesta pientaloissa on kuitenkin taitettu peistä kahvipöydissä ja keskustelupalstoilla vuosia. Moni taipuu edelleen sille kannalle, että varsinkaan näillä leveysasteilla puhtaasti taloudellisin perustein järjestelmää ei kannata hankkia.

Jos olet samaa mieltä, nyt kannattaa alkaa tutkia asiaa tarkemmin.

Ei sovi kaikille

Vuosia aurinkoenergiajärjestelmiä Biolan Ekoasuminen Oy:ssä kehittänyt ja myynyt Matti Hakala paaluttaa yksinkertaiset määreet, jolloin on syytä ottaa aurinko vakavasti oman kodin sähköntuotannossa:
– Jos talo on aurinkoisella paikalla, sähkön kulutus on yli 10 000 kWh/v ja lappeet ovat oikeaan suuntaan, aurinkosähkö kannattaa, Hakala linjaa.

Se oikea suunta on tietenkin etelä +- 30 astetta. Jos heittoa johonkin suuntaan on, niin mieluummin iltapäivän aurinkoon, eli lounaaseen.

Hakala linjaa myös sen, että jos nuo määreet eivät täyty, kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen.
– Biolan tunnetaan kiertotalouden edistämisestä jo 45 vuoden ajalta. Siksi kerromme asiakkaalle suoraan, jos aurinkoenergia ei ole hänelle järkevä ratkaisu. Kaikille ei ole.

Matti Hakala, toimitusjohtaja, Biolan Ekoasuminen Oy

Matti Hakala, toimitusjohtaja, Biolan Ekoasuminen Oy

Toisenlaistakin myyntireiskaa huseeraa nyt pientaloasukkaiden kimpussa. Kun vielä kyse on varsin uudesta ja maallikolle haasteellisesta asiasta, kuluttajan kannattaa olla tarkkana ja paneutua asiaan. Siitä palkintona odottaa kuitenkin kelpo säästöt vuosien mittaan.

Ostamisen vähentäminen kannattaa

Kun mietitään aurinkoenergiajärjestelmän kannattavuutta, huomioitavia asioita on kolme: järjestelmän hinta, siitä saatava tuotto ja oma sähkönkulutus. Näin ainakin vielä toistaiseksi, sillä akkuteknologia ei vielä ole sellaisessa pisteessä, että tuotetun energian varastointi olisi kannattavaa.

Ylimääräisen sähkön myynti sähköyhtiölle on toki mahdollista, mutta niin hassulta kuin se kuulostaakin, sen vaikutus taloudelliseen yhtälöön on negatiivinen. Tämän takia avainasia on mitoittaa järjestelmän koko oikeaksi omaan kulutukseen suhteutettuna.

– Aurinkosähkö on kannattavaa silloin, kun sillä vähennetään sähkön ostamista. Myyntihinta on niin pieni, että se ei kata järjestelmän kustannuksia per tuotettu kilowattitunti. Jos ostaa liian ison järjestelmän, venyy takaisinmaksuaika huomattavasti pidemmäksi, Hakala sanoo.

Hakalan oma nyrkkisääntö järjestelmän koolle on yksinkertainen.
– Jos sähkön kulutus on vuodessa 10 000 – 17 000 kWh, paneeleita tarvitaan kahdeksan, jos sähköä kuluu 17 000 – 23 000 kWh, kymmenen paneelia on sopiva määrä ja jos kulutus on 23 000 – 35 000 kWh, laitetaan kaksitoista paneelia.

Kuoletus alle vuosikymmenessä

Kun järjestelmää miettii taloudelliselta kannalta, hankintakustannuksella on tietenkin suuri merkitys. Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva on tehnyt vuosittain vertailua aurinkosähköjärjestelmien hinnoista ja vuonna 2020 pakettien hinnat laskivat noin 12 %.

Tutkimuksen mukaan omakotiasuja voi saada järjestelmän nyt jopa noin 1300 eurolla per kilowatti. Esimerkiksi viiden kilowatin paketille tulisi siis hintaa 6500 €. Mukaan on laskettu asennus, josta on mahdollista saada vielä kotitalousvähennys.

Hintojen lasku on mahdollistanut sen, että omakotitalossa oikein mitoitetun aurinkoenergiajärjestelmän kuoletusaika on noin 12-17 vuotta. Tämä toki riippuu paljon sähkön markkinahinnan kehityksestä. Kun laadukkaista materiaaleista valmistetun kokonaisuuden käyttöikä on 30-40 vuotta, se tarkoittaa käytännössä ilmaista sähköä vuosikymmeniksi.

Hinnat tuskin laskevat enää

Vuosien ajan tilanne on aurinkosähkössä ollut vähän sama kuin aikoinaan tietotekniikassa. Moni lykkäsi ostoksia, kun tänään ostettu kone oli vuoden päästä kallis ja alitehoinen verrattuna uusiin.

Nyt aurinkosähkön hinnan laskun odotetaan kuitenkin pysähtyvän. Lisäksi vuoden 2021 alussa invertterien ja paneeleiden hinnat ovat jopa hivenen nousseet, joten nyt näyttäisi siis olevan tuhannen taalan paikka investoinnin tekemiseen.

– Markkinoilla ei ole näköpiirissä mitään sellaista mullistavaa uutta teollisesti hyödynnettävää teknologiaa, joka parantaisi hyötysuhteita tai laskisi hintoja merkittävästi. Innovaatioita toki on, mutta markkinoille ne tulevat vasta vuosien päästä, Hakala sanoo.

Katso myös laatua

Mitä halvemmalla energiansa saa, sitä parempi. Kuten ei juuri missään muussakaan investoinnissa, tässäkään halvin ei yleensä ole kuitenkaan edullisin. Eroja löytyy niin paneeleista, kiinnikkeistä kuin asennuksen laadusta.

Kun uusia tekijöitä putkahtelee markkinoille tämän tästä, on maallikon vaikea saada selkoa kehen luottaa. Hakala kehottaakin kysymään kysymyksiä ja tutkimaan tarjousten ehtoja.
– Ensinnäkin kannattaa kysyä myyjältä kenen valmistamia paneeleita hän myy ja sitten käyttää nettiä hyväksi. Yleensä kannattaa luottaa isoihin valmistajiin, vaikka toki pienissäkin voi olla ihan hyviä valmistajia.

Hakala kehottaa myös aina pyytämään myyjältä paneelin tarkat tiedot, eli “Data sheet”. Jos myyjä ei halua tai pysty toimittamaan tätä, varoituskellojen on syytä soida.

Kolme eri takuuta

Toinen tarkasti tutkittava asia ovat takuut. Aurinkosähköjärjestelmissä on kolmenlaista takuuta ja kaikki ovat merkityksellisiä. Tekninen takuu koskee sitä, kuinka pitkään myyjä lupaa paneelin olevan toimintakuntoinen. Tyypillisesti tekninen takuu on 10 tai 12 vuotta.

Toinen takuu koskee paneelin kykyä tuottaa energiaa. Ajan mittaa se laskee, mutta valmistaja antaa takuu sille, kuinka kauan tehotuotto pysyy yli 80 – 85 prosentissa uuden paneelin tehotuotosta. Tämä takuu on tyypillisesti 25 vuotta. Vertailua hankaloittaa se, että eri valmistajat käyttävät eri prosenttilukua takuuta määritellessään.

Hienosäätöön mennään sitten siinä, kuinka nopeasti tehotuotto lähtee laskemaan. Toisissa paneeleissa lasku alkaa pian asentamisen jälkeen ja toisissa vasta vuosien kuluttua.

Kolmas takuu koskee asennusta. Nämä ovat tyypillisesti kahden vuoden tienoilla, mutta osa myyjistä antaa jopa 10 vuoden takuun asennustöille.

Takuiden sanamuodoissa kannattaa myös katsoa mitä esimerkiksi tekninen takuu kattaa. Osalla yrityksistä rikkoutuneen paneelin tilalle kyllä toimitetaan uusi, mutta asennus jää asiakkaan kontolle. Toisilla takuu sisältää myös asennuksen.

Tenttaa myyjää myös asennuksesta ja sanamuodoista

Asennuksessa käytetyillä työtavoilla ja välineillä on myös merkitystä, mutta varsinkin niihin maallikon on vaikea ottaa kantaa. Kannattaa kuitenkin kysyä myyjältä seikkaperäinen selostus siitä, miten asennus hoidetaan juuri omalle katolle.

Tarjousten lukemisessa Hakala kehottaa olemaan tarkkana esimerkiksi sen suhteen, mainitaanko siinä tietty paneeli vai tietyn tyyppinen paneeli.
– Siellä saattaa lukea paneelityyppi ja sen perässä “tai vastaava”. Silloin on erityisen tärkeää selvittää mikä paneelityyppi oikeasti on ja vaatia, että myyjä toimittaa juuri tietyn paneelin.

Yleensä Suomessa kauppaa tekevät myyjät tarjoavat vain näille leveysasteille soveltuvia tuotteita, mutta tämäkin kannattaa silti varmistaa. Kysy siis myyjältä miten he varmistavat, että paneelit ja asennukset kestävät esimerkiksi lumikuormaa.
– Ja jos järjestelmä asennetaan esimerkiksi navetan katolle, paneelien täytyy kestää ammoniakkia, Hakala muistuttaa.

Akkuja ehkä viiden vuoden kuluttua

Vaikka akkuteknologia ei vielä olekaan siinä pisteessä, että energian varastointi olisi taloudellisesti järkevää, sekin aika tulee vielä. Hakala arvioi, että kotitalouden käyttöön soveltuvien akkujen hinnat laskevat viiden vuoden sisällä niin paljon, että niitä kannattaa harkita aurinkosähköjärjestelmän kylkeen.

– Tulevaisuudessa myös sähköautojen akkuja pystytään älykkäiden järjestelmien avulla hyödyntämään sähkön varastoinnissa myös talon käyttöön. Tämäkin alkaa hiljalleen tulla mietittävien asioiden joukkoon, Hakala sanoo.

Hakala uskoo aurinkoenergian yleistyvän voimakkaasti myös Suomessa tulevina vuosina. Keski-Euroopassahan kotitaloudet ovat hyödyntäneet sitä jo huomattavasti pidempään. Nyt myös täällä on herätty asiaan vahvasti. Biolanin leivissä Hakala on ollut rakentamassa niin pieniä, 3 kilowatin järjestelmiä kuin Sinituotteen tehtaan katolla auringon säteitä rohmuavan, tuhannen paneelin kaltaisia teollisia ratkaisuja.

– Jos kuluttaja tai yritys pystyy pienentämään sähkön ostotarvettaan 15-20 % 30-40 vuoden ajaksi yhdellä investoinnilla, kyllä silloin puhutaan merkittävästä taloudellisesta hyödystä. Nyt kannattaa jo unohtaa vanhat stereotypiat valon vähyydestä tai vaikeista olosuhteista. Matematiikka on lahjomatonta ja se kertoo, että monelle omakotiasujalle aurinkoenergia kannattaa, Hakala linjaa.

Hyödyllisiä linkkejä:

Jos aurinkoenergian hyödyntäminen kiinnostaa, näistä paikoista löytyy lisätietoa:

Biolan Ekoasuminen Oy: https://www.biolan.fi/ekoasuminen/aurinkoenergia.html
Motivan ylläpitämä aurinkosähkön tarjoussivusto: https://aurinkosahkoakotiin.fi
Motivan aurinkosähkösivusto:
https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/aurinkosahko