Kesäloman jälkeen palaa arki kiireineen. Kiireiden lomassa täytyy muistaa pitää koti kunnossa, ihan jo kiinteistön jälleenmyyntiarvon ja turvallisuusasioiden vuoksi. Varsinkin sähkölaitteiden huolto jää helposti retuperälle, kun ei tarkkaan tiedä, mihin uskaltaa tai saa koskea.

Mikä on asukkaan vastuu?

Sähkölaitteisto koostuu kahdesta osasta: rakennukseen tehdyistä sähköasennuksista ja irrallisista sähkölaitteista. Niiden haltijana kiinteistössä asuva omistaja tai vuokralainen on vastuussa turvallisuudesta. Suomessa syttyy joka vuosi noin 1500 sähkön aiheuttamaa tulipaloa, joissa menehtyy ihmisiä ja tuhoutuu omaisuutta. Suurin osa onnettomuuksista johtuukin rikkoutuneista tai väärin korjatuista laitteista, ns. itseoppineiden sähköasentajien ratkaisut aiheuttavat vaaratilanteita. Siksi on tärkeää tietää, mitkä asiat pitää jättää ammattilaisen hoidettavaksi ja mitkä voi korjata itse.

Mitä saa tehdä itse?

Varsinaisia sähkötöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset. Kiinteistön haltija voi tehdä pieniä korjaustöitä, kunhan noudattaa laitteiston mukana tulevia käyttöohjeita ja varovaisuutta. Huolehdi, että sähköt ovat poissa päältä aina ennen sähkötöiden aloittamista. Tämä tapahtuu joko kääntämällä virrat sähkökaapin pääkytkimestä nollille, poistamalla sulakkeen tai irrottamalla laitteen virtajohdon pistorasiasta.

 

vinkkeja_sahkolaitteiden_huoltoon_blogi_kuva1_pasi_rasku


Sallitut käyttötoimenpiteet:

• Ryhmä- tai pääsulakkeen vaihtaminen
• Automaattisulakkeen asennus
• Valaisimen lampun ja sytyttimen vaihtaminen • Vikavirtasuojakytkimen testaus

Sallitut korjaus- asennustyöt:

• Yksivaiheisen jatkojohdon korjaaminen
• Rikkoutuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulvan vaihtaminen sähkölaitteeseen
• Sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimellä eli sokeripalalla ja sokeripalan korvaaminen uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla
• Harrastustoimintana tehtävien sähkötöiden kokoonpano esim. elektroniikan rakennussarjan tai tällaisen laitteen korjaaminen

Muut työt, joita kiinteistön haltija saa tehdä:

• Antennin asentaminen omakotitaloon
• Sähkölaitteiden mekaanisten osien vaihtaminen
• Sähköasennuksien purkaminen, jos purettavat asennukset on todettu jännitteettömäksi ja luotettavaksi

Kaapelin kytkennät pitää jättää alan ammattilaiselle, mutta kaapeliojan kaivamisen ja kaapelin maahan asentamisen saa tehdä itse. Ennen kaapeliojan peittämistä on sähköalan ammattilaisen tarkastettava, että työ on tehty asianmukaisesti.

Lue lisää kodin sähkötöistä Tukesin oppaasta (2006): TUKESIN OPAS